برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

خرید موقعیت اداری

خرید موقعیت اداری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 676475 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 200000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
2 653583 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 12000000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
3 676474 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 17000000 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
4 676500 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
5 627504 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 650000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 676539 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 900000000 0 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
7 676446 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 0 موقعیت اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 676530 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 710000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
9 676461 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 25000000 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
10 676492 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 65000000 4500000 موقعیت اداری فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
11 495024 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 550000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
12 676516 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 165000000 0 مسکونی رهن و اجاره توحید گلدن فایل مشاهده فایل
13 661171 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 676517 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 31000000 مسکونی فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
15 676547 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 0 موقعیت اداری فروش فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
16 676571 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 40000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
17 676460 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 240000000 0 مسکونی رهن و اجاره کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
18 636029 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 125000000 مغازه فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
19 676507 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 26000000 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 676535 ****** ****** ****** ****** 1398-08-26 0 18500000 مسکونی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل