برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

خرید تجاری اداری

خرید تجاری اداری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 201904 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 19000000 موقعیت اداری فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
2 241636 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 30000000 موقعیت اداری فروش فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
3 258970 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 30000000 موقعیت اداری فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
4 263315 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 100000000 مغازه فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
5 268317 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 80000000 مغازه فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
6 297801 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 38000000 کلنگی فروش آرژانتین گلدن فایل مشاهده فایل
7 330487 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 سند اداری فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 336561 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 39500000 مسکونی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
9 342085 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 مغازه فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
10 346657 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 15000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 354597 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 مستغلات فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 387139 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 موقعیت اداری فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
13 390412 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 مستغلات فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
14 390668 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 18500000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
15 439341 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 کلنگی فروش بلوار کشاورز گلدن فایل مشاهده فایل
16 465482 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
17 467967 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 مغازه فروش حسین آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 467975 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 110000000 مغازه فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
19 470385 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 470550 ****** ****** ****** ****** 1398-03-27 0 0 تجاری فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل