برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

خرید آپارتمان

خرید آپارتمان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 251751 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 40000000 کلنگی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
2 276036 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
3 295022 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
4 298398 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 موقعیت اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 311113 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
6 329924 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مغازه فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
7 362834 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 26000000 مسکونی فروش کردستان گلدن فایل مشاهده فایل
8 363500 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
9 370138 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 15000000 کلنگی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
10 374260 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 35000000 مغازه فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 379100 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
12 380238 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
13 390105 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 35000000 مسکونی فروش آجودانیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 397010 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 290000000 0 مسکونی فروش هروی گلدن فایل مشاهده فایل
15 400563 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 16000000 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 401688 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 24000000 مسکونی فروش نوبنیاد گلدن فایل مشاهده فایل
17 413589 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 421952 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 50000000 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
19 433212 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 کلنگی فروش قلهک گلدن فایل مشاهده فایل
20 443734 ****** ****** ****** ****** 1397-12-04 0 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل