برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

خرید تجاری

خرید تجاری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 111456 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 23000000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
2 121734 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 55000000 کلنگی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 176032 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 مستغلات فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
4 177024 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 179419 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 مغازه فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
6 188535 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 15000000 مسکونی فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
7 198339 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 موقعیت اداری فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
8 209647 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 22000000 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
9 218972 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 موقعیت اداری فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
10 219122 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 44000000 کلنگی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
11 226828 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 30000000 مسکونی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
12 246166 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 400000000 0 مغازه فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
13 249515 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
14 250847 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 650000000 0 مغازه فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
15 254140 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 مغازه فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
16 255108 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 55000000 مغازه فروش بهشتی گلدن فایل مشاهده فایل
17 291481 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 تجاری فروش الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
18 295072 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
19 301273 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 0 مغازه فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
20 311262 ****** ****** ****** ****** 1398-07-24 0 40000000 مغازه فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل