برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

رهن تجاری

رهن تجاری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 695926 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 6500000000 0 کلنگی فروش چیذر گلدن فایل مشاهده فایل
2 695925 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 285000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
3 695924 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 2800000000 0 مسکونی فروش فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
4 695923 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 695922 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 0 0 موقعیت اداری فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
6 695921 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 650000000 7500000 مسکونی رهن و اجاره ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
7 695920 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 600000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 695919 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 0 34000000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
9 695918 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 695917 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 400000000 4800000 مسکونی رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 695916 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 440000000 0 مسکونی رهن و اجاره دروس گلدن فایل مشاهده فایل
12 695915 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 1000000000 0 ویلا رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
13 695914 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 0 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
14 695913 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 700000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
15 695912 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 0 175000000 مغازه فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
16 695911 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 300000000 0 مغازه رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
17 695910 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 100000000 13000000 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
18 695909 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 695908 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 150000000 2800000 مسکونی رهن و اجاره سردار جنگل گلدن فایل مشاهده فایل
20 695907 ****** ****** ****** ****** 1399-05-23 840000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل