برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

ملک زاهدان

ملک زاهدان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 690173 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 100000000 9000000 سند اداری رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
2 690172 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 0 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
3 690171 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 38000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 690170 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 75000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 690169 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 7500000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 690168 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 300000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 690167 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
8 690166 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 65000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 690162 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 350000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 690160 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
11 690159 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 2295000000 27000000 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
12 690158 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 36000000 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
13 690157 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 690156 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 37500000 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
15 690155 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 26000000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
16 690154 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 50000000 5000000 موقعیت اداری رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
17 690153 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 100000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
18 690152 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 0 36000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 690151 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 60000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
20 690150 ****** ****** ****** ****** 1399-04-12 2880000000 32000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل