برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

کلنگی ایلام

کلنگی ایلام

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 690365 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 50000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 690363 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 2950000000 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
3 690362 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 250000000 3000000 مغازه رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
4 690353 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 0 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
5 690352 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 6000000000 0 موقعیت اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 690351 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 0 40000000 موقعیت اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 690349 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 50000000 8000000 مغازه رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 690347 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 150000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره چیذر گلدن فایل مشاهده فایل
9 690346 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 730000000 0 مسکونی رهن و اجاره آجودانیه گلدن فایل مشاهده فایل
10 690345 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 550000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
11 690344 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 690343 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 250000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
13 690341 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 0 50000000 مسکونی فروش آجودانیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 690340 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 550000000 0 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
15 690339 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 0 60000000 موقعیت اداری فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
16 690338 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 1000000000 10000000 مسکونی رهن و اجاره ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
17 690337 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 150000000 3700000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
18 690336 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 0 40000000 مسکونی فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
19 690335 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 200000000 15000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
20 690334 ****** ****** ****** ****** 1399-04-15 40000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل