برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

کلنگی گرگان

کلنگی گرگان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 231602 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 25000000 کلنگی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
2 270286 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
3 295648 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 16500000 مسکونی فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
4 339400 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 0 کلنگی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
5 347891 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
6 353358 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 0 سند اداری فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
7 374083 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 25000000 مسکونی فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
8 381457 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 35000000 مسکونی فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
9 395940 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 10000000 موقعیت اداری فروش هروی گلدن فایل مشاهده فایل
10 403053 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 20000000 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
11 407772 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 35000000 مسکونی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
12 419535 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 27000000 مسکونی فروش هروی گلدن فایل مشاهده فایل
13 426367 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 22000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
14 428037 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 25000000 مسکونی فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
15 432524 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 0 موقعیت اداری فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 434423 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 448921 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
18 457699 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 0 مسکونی فروش جلفا گلدن فایل مشاهده فایل
19 465138 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 24500000 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
20 467116 ****** ****** ****** ****** 1398-01-31 0 25000000 مغازه فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل