برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

کلنگی یزد

کلنگی یزد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 219167 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 229203 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 100000000 مغازه فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
3 237178 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 مغازه فروش هفت تیر گلدن فایل مشاهده فایل
4 289093 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 40000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
5 327993 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 450000000 0 مغازه فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
6 371765 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 80000000 مغازه فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
7 400184 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 موقعیت اداری فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
8 406337 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 ویلا فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 425366 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 17000000 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
10 434253 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
11 446961 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 447386 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 456856 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 30000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
14 462617 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 17000000 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
15 465328 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 مسکونی فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
16 489478 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 15000000 مسکونی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
17 495862 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 950000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
18 499014 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 700000000 0 سوئیت فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 505512 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 تجاری فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 507594 ****** ****** ****** ****** 1398-06-27 0 0 مغازه فروش ولیعصر گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل