برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

کلنگی زاهدان

کلنگی زاهدان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 672820 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 25000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره هروی گلدن فایل مشاهده فایل
2 658027 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 0 11000000 مسکونی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
3 546238 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 160000000 3000000 مستغلات رهن و اجاره یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 672921 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار کشاورز گلدن فایل مشاهده فایل
5 672776 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 365000000 0 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
6 672780 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 720000000 0 مغازه فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
7 672865 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 0 50000000 کلنگی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
8 672909 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 0 0 مغازه فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
9 672852 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 180000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
10 672887 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 60000000 1600000 مسکونی رهن و اجاره بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
11 672801 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
12 672800 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 400000000 0 مسکونی رهن و اجاره یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 640233 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 0 13500000 سند اداری فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 672941 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 0 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
15 672902 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 250000000 1000000 مسکونی رهن و اجاره فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
16 646712 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 850000000 0 مسکونی رهن و اجاره دولت گلدن فایل مشاهده فایل
17 662209 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 0 0 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
18 672848 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 0 20000000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
19 672884 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 900000000 0 مسکونی فروش چیذر گلدن فایل مشاهده فایل
20 672840 ****** ****** ****** ****** 1398-07-23 350000000 10000000 مسکونی رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل