برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

کلنگی کرج

کلنگی کرج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 691288 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 100000000 زمین فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 691287 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 ویلا فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 691286 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 691285 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 40000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 691284 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
6 691283 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 250000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 691282 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 70000000 موقعیت اداری فروش محمودیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 691281 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 50000000 15000000 مغازه رهن و اجاره اندرزگو گلدن فایل مشاهده فایل
9 691280 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 100000000 10000000 موقعیت اداری رهن و اجاره اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
10 691278 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
11 691277 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 700000000 5800000 مسکونی رهن و اجاره قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
12 691276 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 691275 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 کلنگی فروش اندرزگو گلدن فایل مشاهده فایل
14 691274 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 691273 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
16 691272 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 691271 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 691270 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 0 کلنگی فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
19 691269 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 0 75000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
20 691268 ****** ****** ****** ****** 1399-04-23 950000000 0 مسکونی رهن و اجاره توانیر گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل