برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

موقعیت اداری ساری

موقعیت اداری ساری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 671184 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 15500000 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
2 678316 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 70000000 1200000 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
3 619282 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 0 مغازه فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
4 652245 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 619262 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 450000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
6 534009 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 15000000 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
7 678300 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 27000000 مسکونی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
8 678322 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 675000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
9 215785 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 60000000 مغازه فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
10 678247 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 960000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
11 639306 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 860000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
12 675922 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
13 576586 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 19000000 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
14 678310 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 28200000 مسکونی فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
15 662313 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 950000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
16 648514 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
17 678329 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 525000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
18 487800 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 0 مغازه فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
19 678272 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
20 626133 ****** ****** ****** ****** 1398-09-14 0 40000000 موقعیت اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل