برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

موقعیت اداری یزد

موقعیت اداری یزد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 183326 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 600000000 0 تجاری فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
2 199319 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 25000000 موقعیت اداری فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
3 208396 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 11000000 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
4 215785 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 50000000 مغازه فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
5 236597 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 0 مسکونی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
6 239107 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 12900000 سند اداری فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
7 255813 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 30000000 کلنگی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 311262 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 35000000 مغازه فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
9 346026 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 50000000 کلنگی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 354409 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 33000000 مسکونی فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
11 355274 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 0 مسکونی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
12 357106 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 12500000 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
13 364151 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 630000000 0 مغازه فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
14 364344 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 15000000 موقعیت اداری فروش توحید گلدن فایل مشاهده فایل
15 368348 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 100000000 مغازه فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
16 375297 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 40000000 مغازه فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
17 378014 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 80000000 کلنگی فروش ملاصدرا گلدن فایل مشاهده فایل
18 388932 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
19 389969 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 0 مسکونی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
20 393005 ****** ****** ****** ****** 1397-11-29 0 0 موقعیت اداری فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل