برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

تجاری ایلام

تجاری ایلام

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 183326 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 700000000 0 تجاری فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
2 219122 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 44000000 کلنگی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
3 259906 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 58000000 کلنگی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 291348 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 0 مغازه فروش ولیعصر گلدن فایل مشاهده فایل
5 310233 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 0 کلنگی فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
6 340153 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 25000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
7 374289 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 36000000 مسکونی فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 387489 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 70000000 تجاری فروش نوبنیاد گلدن فایل مشاهده فایل
9 397889 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 20000000 مسکونی فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
10 399319 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 19000000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
11 403313 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 0 مسکونی فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
12 410512 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 0 مسکونی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
13 425864 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 100000000 کلنگی فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 429720 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 30000000 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
15 432648 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
16 440105 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 0 مغازه فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
17 448380 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
18 454838 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 20000000 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
19 459414 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 13000000 موقعیت اداری فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
20 466430 ****** ****** ****** ****** 1398-04-05 0 0 مغازه فروش هروی گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل