برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

تجاری زاهدان

تجاری زاهدان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 662760 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 32000000 مسکونی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
2 673229 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 21000000 مسکونی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
3 673170 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 50000000 4800000 مسکونی رهن و اجاره یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 673259 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 16800000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
5 673219 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 100000000 3700000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
6 673254 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 45000000 4500000 سند اداری رهن و اجاره عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 591436 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
8 673196 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 875000000 0 مسکونی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
9 657695 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 980000000 0 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
10 673248 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 673197 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 320000000 0 مسکونی رهن و اجاره ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
12 673242 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 30000000 3000000 مغازه رهن و اجاره چیذر گلدن فایل مشاهده فایل
13 495947 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
14 673180 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 410000000 0 مغازه فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
15 654074 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
16 640091 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 70000000 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 661659 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 40000000 مسکونی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
18 673214 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 635108 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 200000000 12000000 موقعیت اداری رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
20 673224 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 40000000 6200000 مغازه رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل