برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

تجاری ارومیه

تجاری ارومیه

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 292869 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 مغازه فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
2 322258 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 17000000 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
3 353969 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 130000000 2200000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
4 375064 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 مغازه فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
5 395676 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 250000000 مغازه فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
6 419767 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 مسکونی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
7 438284 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 438871 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 مستغلات فروش آجودانیه گلدن فایل مشاهده فایل
9 448333 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 450456 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 13000000 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
11 457287 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 موقعیت اداری فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
12 458543 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 35000000 کلنگی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 459883 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 30000000 مسکونی فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
14 461812 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 40000000 تجاری فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
15 462469 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
16 463915 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 30000000 سند اداری فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
17 466973 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 40000000 کلنگی فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
18 471916 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 مسکونی فروش حسن آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 493038 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 21000000 موقعیت اداری فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
20 503348 ****** ****** ****** ****** 1398-05-30 0 0 کلنگی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل