برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

ویلا تهران

ویلا تهران

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 705223 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 900000000 0 مسکونی رهن و اجاره مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
2 705222 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 2349000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
3 705221 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 17500000000 0 مسکونی فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
4 705220 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
5 705219 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 205000000 0 مسکونی رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
6 705218 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 15000000000 0 مستغلات فروش فرشته گلدن فایل مشاهده فایل
7 705217 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 100000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 705216 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 750000000 100000 مسکونی رهن و اجاره میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
9 705215 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 100000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
10 705214 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 100000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
11 705213 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 800000000 8000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
12 705212 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 0 0 کلنگی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
13 705211 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 6800000000 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
14 705210 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 4000000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 705209 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 60000000 5800000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 705208 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 4500000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
17 705207 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 705206 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 700000000 0 ویلا فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
19 705205 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 320000000 0 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
20 705204 ****** ****** ****** ****** 1399-08-08 2850000000 0 مسکونی فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل