برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

تجاری مشهد

تجاری مشهد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 685564 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
2 685562 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 0 0 مغازه فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
3 685558 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
4 685557 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 100000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
5 685556 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 370000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
6 685554 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 0 0 مغازه فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
7 685553 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 80000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
8 685547 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 100000000 1600000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 685545 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 685543 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 260000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
11 685541 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 100000000 2100000 مسکونی رهن و اجاره یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 685540 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 175000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 685539 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 90000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
14 685537 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 130000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 685536 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 150000000 10000000 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
16 685535 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 200000000 1600000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
17 685533 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره اندرزگو گلدن فایل مشاهده فایل
18 685532 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 0 0 مسکونی فروش جماران گلدن فایل مشاهده فایل
19 685531 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
20 685530 ****** ****** ****** ****** 1398-12-24 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل