برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مستغلات یاسوج

مستغلات یاسوج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 399382 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 0 مسکونی فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
2 648205 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 0 مغازه فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
3 673310 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 15600000 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
4 542150 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 50000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 660598 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
6 617683 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 4294967295 25000000 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
7 662002 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
8 673331 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 39000000 مسکونی فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
9 659588 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 150000000 مغازه فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
10 673311 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 40000000 5500000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 356419 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 0 مغازه فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
12 502656 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 75000000 مغازه فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
13 661013 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
14 673322 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
15 658474 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 31000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
16 614061 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 150000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
17 219947 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 45000000 تجاری فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
18 673333 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 80000000 0 مسکونی رهن و اجاره مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
19 643061 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 38000000 موقعیت اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 668412 ****** ****** ****** ****** 1398-07-28 0 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل