برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مستغلات یاسوج

مستغلات یاسوج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 690817 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 350000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره ازگل گلدن فایل مشاهده فایل
2 690816 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 650000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره صاحبقرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
3 690815 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 250000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
4 690814 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 100000000 10000000 مغازه رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
5 690813 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 0 32000000 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
6 690812 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 2700000000 0 مسکونی فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
7 690811 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 0 32000000 موقعیت اداری فروش ازگل گلدن فایل مشاهده فایل
8 690810 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 100000000 8000000 مغازه رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
9 690809 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 20000000 2500000 مغازه رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
10 690808 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
11 690807 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 550000000 0 مسکونی رهن و اجاره مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
12 690806 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 0 31000000 مسکونی فروش هروی گلدن فایل مشاهده فایل
13 690805 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 0 27000000 مسکونی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
14 690804 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 100000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره شمس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 690803 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 150000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره هروی گلدن فایل مشاهده فایل
16 690802 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 160000000 16000000 مغازه رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
17 690801 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 0 45000000 کلنگی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
18 690800 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 1350000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 690799 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 200000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 690798 ****** ****** ****** ****** 1399-04-19 2000000000 0 مغازه فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل