برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

رهن ویلا

رهن ویلا

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 690469 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 0 140000000 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
2 690469 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 0 140000000 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
3 690468 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 0 41000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 690467 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 200000000 18000000 مغازه رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
5 690466 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 150000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 690465 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 650000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 690464 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 750000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 690463 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 0 170000000 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
9 690462 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 8000000000 0 مسکونی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
10 690461 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 170000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 690458 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 200000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
12 690457 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 200000000 25000000 موقعیت اداری رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
13 690456 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 470000000 0 مسکونی رهن و اجاره کردستان گلدن فایل مشاهده فایل
14 690455 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 500000000 15000000 مسکونی رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
15 690451 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
16 690450 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 0 45000000 مسکونی فروش صاحبقرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
17 690449 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 250000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
18 690448 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 105000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 690447 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 100000000 6000000 موقعیت اداری رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 690446 ****** ****** ****** ****** 1399-04-16 100000000 7000000 موقعیت اداری رهن و اجاره عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل