برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مستغلات قزوین

مستغلات قزوین

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 192058 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 مغازه فروش ولیعصر گلدن فایل مشاهده فایل
2 219169 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 کلنگی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 258505 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 مغازه فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
4 289093 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 40000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
5 298645 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 26000000 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
6 324484 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 مسکونی فروش آجودانیه گلدن فایل مشاهده فایل
7 325719 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 341460 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 27000000 کلنگی فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
9 349202 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 15000000 مسکونی فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
10 355366 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 28000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
11 359810 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 40000000 ویلا فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
12 399655 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 ویلا فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
13 403722 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 20000000 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
14 422082 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 مستغلات فروش بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
15 437172 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 90000000 مغازه فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
16 438355 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 300000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
17 440413 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 ویلا فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
18 444866 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 مغازه فروش الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
19 447076 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 0 مغازه فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
20 452559 ****** ****** ****** ****** 1398-09-16 0 12000000 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل