برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مستغلات رشت

مستغلات رشت

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 650541 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 40000000 زمین فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
2 590133 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 50000000 مسکونی فروش فرشته گلدن فایل مشاهده فایل
3 675084 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 675269 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 950000000 0 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 678770 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 35000000 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
6 664306 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 29000000 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 339865 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 18500000 موقعیت اداری فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
8 678767 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 155000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
9 678757 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 13000000 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
10 635472 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 35000000 موقعیت اداری فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
11 650022 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 0 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
12 673639 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 0 مغازه فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
13 575713 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 55000000 موقعیت اداری فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 158702 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 80000000 مغازه فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
15 678761 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 0 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 653586 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 0 مسکونی فروش تهران ویلا گلدن فایل مشاهده فایل
17 594831 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 0 کلنگی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 678730 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 0 مسکونی رهن و اجاره عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 678610 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 0 19500000 مسکونی فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
20 596230 ****** ****** ****** ****** 1398-09-21 90000000 0 مغازه رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل

1

2

3

گلدن فایل