برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

زمین ساری

زمین ساری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 718992 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 50000000 5500000 مسکونی رهن و اجاره مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
2 718991 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 40000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
3 718990 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 50000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
4 718989 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 600000000 0 مسکونی رهن و اجاره ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
5 718988 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 100000000 6000000 موقعیت اداری رهن و اجاره قلهک گلدن فایل مشاهده فایل
6 718987 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 300000000 15000000 مسکونی رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
7 718986 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 100000000 12000000 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
8 718985 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 200000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
9 718984 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 50000000 21000000 مسکونی رهن و اجاره یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 718982 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 1940000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
11 718981 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 5670000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
12 718980 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 2650000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
13 718979 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 0 0 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 718978 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 3250000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
15 718977 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 100000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
16 718976 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 80000000 5300000 مسکونی رهن و اجاره باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
17 718975 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 0 8000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
18 718974 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 400000000 60000000 مغازه رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 718973 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 120000000 13000000 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
20 718972 ****** ****** ****** ****** 1400-01-30 0 0 مغازه رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل