برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

زمین خرم آباد

زمین خرم آباد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 162613 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مغازه فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
2 199501 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مسکونی فروش جلفا گلدن فایل مشاهده فایل
3 211536 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 70000000 کلنگی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
4 219122 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 کلنگی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
5 224691 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مسکونی فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
6 234310 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 کلنگی فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
7 255081 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 15000000 مسکونی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
8 257593 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 کلنگی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
9 276824 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 16500000 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 295498 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 سند اداری فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
11 337592 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مغازه فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 338498 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 35000000 موقعیت اداری فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
13 344080 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مغازه فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
14 348505 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 850000000 0 مسکونی فروش بلوار کشاورز گلدن فایل مشاهده فایل
15 349450 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 351632 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
17 359567 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 100000000 کلنگی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
18 363035 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مغازه فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
19 369799 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 28000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 375717 ****** ****** ****** ****** 1398-09-23 0 0 مغازه فروش فرشته گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل