برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

زمین کرمان

زمین کرمان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 671285 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
2 682372 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
3 682308 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 990000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
4 682344 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
5 682357 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
6 682278 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
7 682333 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 53000000 موقعیت اداری فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 682348 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره کردستان گلدن فایل مشاهده فایل
9 508808 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 40000000 کلنگی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 663380 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 674673 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
12 682318 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 682262 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 40000000 1750000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
14 298828 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 26000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 641671 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 30000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 682349 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 888000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
17 682305 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 682338 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 55000000 مغازه فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
19 682364 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 200000000 25000000 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
20 611142 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل