برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

ویلا یزد

ویلا یزد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 653516 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 410000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 653530 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
3 653482 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 230000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 653486 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 646609 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 0 23000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 548006 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 200000000 12000000 مسکونی رهن و اجاره پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
7 653458 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 50000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
8 653467 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 0 0 مسکونی فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
9 605564 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 0 30000000 مسکونی فروش ازگل گلدن فایل مشاهده فایل
10 653540 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 70000000 7000000 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
11 315159 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 40000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
12 653448 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 20000000 8000000 سند اداری رهن و اجاره میرزای شیرازی گلدن فایل مشاهده فایل
13 632669 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 0 0 مغازه رهن و اجاره کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 653507 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 50000000 8000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 653519 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 0 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
16 653473 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 150000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 653543 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 0 25000000 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 653440 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 100000000 4000000 موقعیت اداری رهن و اجاره یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 609747 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 310000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 653492 ****** ****** ****** ****** 1398-03-26 250000000 13000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل