برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

سوئیت ایلام

سوئیت ایلام

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 672436 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 20000000 مغازه فروش توحید گلدن فایل مشاهده فایل
2 672468 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 52000000 کلنگی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 672497 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 24500000 مسکونی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
4 668696 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 16000000 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
5 645612 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 50000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 672508 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 320000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
7 672467 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 70000000 6000000 موقعیت اداری رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 672422 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 100000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 672484 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 110000000 مغازه فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
10 655565 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
11 130764 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 50000000 5000000 مغازه رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 672496 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 100000000 10000000 مغازه رهن و اجاره میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
13 672452 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 85000000 0 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
14 672370 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 350000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
15 611235 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
16 672423 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
17 672455 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
18 672432 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 40000000 1400000 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
19 657662 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 180000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
20 540549 ****** ****** ****** ****** 1398-07-21 0 0 سند اداری فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل