برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

سوئیت سنندج

سوئیت سنندج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 690724 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 0 37000000 موقعیت اداری فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
2 690716 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 0 0 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
3 690715 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 0 23000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 690714 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
5 690713 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 100000000 9000000 موقعیت اداری رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
6 690712 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 100000000 7500000 مسکونی رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
7 690711 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 100000000 7500000 مسکونی رهن و اجاره توانیر گلدن فایل مشاهده فایل
8 690710 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 300000000 70000000 مغازه رهن و اجاره اراج گلدن فایل مشاهده فایل
9 690709 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 0 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
10 690708 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 150000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 690707 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 300000000 12000000 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
12 690706 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 50000000 3700000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
13 690705 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 0 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
14 690704 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 90000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
15 690703 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 0 130000000 مغازه فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
16 690702 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 0 24000000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
17 690701 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 690699 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 100000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 690698 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 300000000 30000000 مغازه رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
20 690697 ****** ****** ****** ****** 1399-04-18 100000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل