برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

سوئیت سنندج

سوئیت سنندج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 145487 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مسکونی فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
2 211116 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
3 251472 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 100000000 مغازه فروش تجریش گلدن فایل مشاهده فایل
4 276262 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 ویلا فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
5 279598 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 موقعیت اداری فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
6 296687 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 318027 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 35000000 مسکونی فروش الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 330514 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 23500000 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
9 334467 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مسکونی فروش شیخ بهایی گلدن فایل مشاهده فایل
10 335085 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مسکونی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 345595 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 20000000 موقعیت اداری فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 355837 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 موقعیت اداری فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
13 369812 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 کلنگی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
14 374568 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 50000000 مغازه فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
15 377144 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 379252 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مغازه فروش فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
17 380238 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
18 386483 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 30000000 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
19 388443 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 0 0 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 405723 ****** ****** ****** ****** 1398-09-20 160000000 4500000 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل