برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

رهن و اجاره مغازه

رهن و اجاره مغازه

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 653817 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 50000000 3300000 مسکونی رهن و اجاره عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 653675 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 40000000 2200000 مغازه رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
3 646856 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 0 سند اداری فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
4 653825 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 15500000 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 653774 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 12000000 مسکونی فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
6 653794 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 33000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
7 653686 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 0 مسکونی فروش سردار جنگل گلدن فایل مشاهده فایل
8 653782 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 400000000 ویلا رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
9 653808 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 600000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 640492 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 100000000 8000000 مغازه رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 633739 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 48000000 مسکونی فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
12 653685 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 50000000 5800000 موقعیت اداری رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 653798 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 214036 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 150000000 5000000 سند اداری رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
15 358425 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
16 653779 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
17 653821 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 190000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
18 653671 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 0 29000000 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
19 653787 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 70000000 1700000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
20 653814 ****** ****** ****** ****** 1398-03-28 100000000 1200000 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل