برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مغازه زاهدان

مغازه زاهدان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 523497 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 100000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 657695 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 980000000 0 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
3 673259 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 16800000 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
4 673196 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 875000000 0 مسکونی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
5 647302 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 کلنگی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
6 673226 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 50000000 4000000 موقعیت اداری رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
7 673229 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 21000000 مسکونی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
8 673269 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 150000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره سهروردی جنوبی گلدن فایل مشاهده فایل
9 591436 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
10 662760 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 32000000 مسکونی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
11 654074 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
12 673248 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
13 673180 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 410000000 0 مغازه فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 640091 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 70000000 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 673212 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 673214 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 673251 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 450000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
18 495947 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 0 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
19 661659 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 0 40000000 مسکونی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
20 673167 ****** ****** ****** ****** 1398-07-25 50000000 1800000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل