برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مغازه رشت

مغازه رشت

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 626455 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 20000000 مغازه فروش ملاصدرا گلدن فایل مشاهده فایل
2 682344 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
3 682372 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
4 682308 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 990000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
5 663380 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
6 508808 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 40000000 کلنگی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 682333 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 53000000 موقعیت اداری فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 682357 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
9 682278 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
10 682348 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره کردستان گلدن فایل مشاهده فایل
11 682318 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 682349 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 888000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
13 674673 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 682262 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 40000000 1750000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
15 641671 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 30000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 298828 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 26000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 682338 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 55000000 مغازه فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
18 682367 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
19 682305 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 682364 ****** ****** ****** ****** 1398-10-29 200000000 25000000 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل