برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

سنداداری سنندج

سنداداری سنندج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 701335 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 0 100000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
2 701334 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 8450000000 65000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 701333 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 200000000 9000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
4 701332 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 80000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
5 701331 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 1500000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
6 701330 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 608000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
7 701329 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 500000000 11500000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 701328 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 50000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
9 701327 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 0 0 ویلا فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
10 701326 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 0 56000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
11 701325 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 0 45000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
12 701324 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 750000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
13 701323 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 380000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
14 701322 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 250000000 6500000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
15 701321 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 160000000 0 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
16 701320 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 701319 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 135000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار پروین گلدن فایل مشاهده فایل
18 701318 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 0 40000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 701317 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 0 41000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 701316 ****** ****** ****** ****** 1399-07-05 1400000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل