برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

سند اداری اهواز

سند اداری اهواز

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708103 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 2100000000 0 مسکونی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
2 708102 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 60000000 3700000 مسکونی رهن و اجاره شمس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 708101 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 20000000 9500000 مسکونی رهن و اجاره بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
4 708100 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 400000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
5 708099 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 200000000 1000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
6 708098 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 2400000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
7 708097 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 2970000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 708096 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 200000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
9 708095 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 2380000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
10 708094 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 2600000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
11 708093 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 8025000000 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
12 708092 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 40000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
13 708091 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 9000000000 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
14 708090 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 4480000000 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
15 708089 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 0 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
16 708088 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 5100000000 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
17 708086 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 6175000000 0 موقعیت اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 708085 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 500000000 15000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
19 708085 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 500000000 15000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
20 708084 ****** ****** ****** ****** 1399-09-05 0 0 مسکونی فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل