برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

دفتر کار خرم آباد

دفتر کار خرم آباد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 713166 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 2295000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
2 713164 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 2300000000 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
3 713163 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 330000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
4 713162 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 250000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
5 713161 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 10000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
6 713159 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 3000000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
7 713158 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
8 713157 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 200000000 1000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 713156 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 350000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 713155 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 55000000 4500000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 713154 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 200000000 10000000 مسکونی رهن و اجاره مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
12 713153 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 50000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
13 713152 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 100000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 713148 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 6660000000 60000000 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
15 713147 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 4770000000 53000000 سند اداری فروش شیخ بهایی گلدن فایل مشاهده فایل
16 713146 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 85000000000 0 کلنگی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
17 713145 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 0 80000000 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
18 713144 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 850000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 713143 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 1950000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
20 713142 ****** ****** ****** ****** 1399-11-05 0 0 مسکونی فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل