برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

دفتر کار زنجان

دفتر کار زنجان

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 142704 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 کلنگی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
2 169054 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 75000000 مغازه فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
3 203180 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 مستغلات فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 235824 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
5 244632 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 267704 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 25000000 سند اداری فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
7 315295 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 22000000 موقعیت اداری فروش آرژانتین گلدن فایل مشاهده فایل
8 326340 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
9 358425 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
10 368482 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 30000000 مسکونی فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
11 371748 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 40000000 کلنگی فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
12 383221 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 900000000 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
13 385561 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 مغازه فروش پاسداران گلدن فایل مشاهده فایل
14 389895 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 تجاری فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
15 393804 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 مغازه فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
16 398036 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 کلنگی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 405831 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 0 موقعیت اداری فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 430699 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 650000000 0 مسکونی فروش شمس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 441585 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 60000000 ویلا فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
20 443169 ****** ****** ****** ****** 1398-01-28 0 35000000 کلنگی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل