برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

دفتر کار اراک

دفتر کار اراک

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 104777 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 40000000 سند اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 104970 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 25000000 مسکونی فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
3 187093 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 400000000 0 سند اداری فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
4 221459 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 25000000 سند اداری فروش فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
5 247235 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 17000000 موقعیت اداری فروش صدر گلدن فایل مشاهده فایل
6 255142 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 18000000 سند اداری فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 302676 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 0 مغازه فروش فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
8 349003 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 60000000 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
9 353786 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 20000000 مسکونی فروش کردستان گلدن فایل مشاهده فایل
10 356716 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 55000000 کلنگی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
11 365507 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 16000000 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 367554 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 30000000 موقعیت اداری فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
13 370505 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 0 موقعیت اداری فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
14 372148 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 0 مغازه فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
15 380360 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 0 مغازه فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
16 384555 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 0 مغازه فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
17 390414 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 0 موقعیت اداری فروش فاطمی گلدن فایل مشاهده فایل
18 400975 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 65000000 تجاری فروش هروی گلدن فایل مشاهده فایل
19 403648 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 100000000 مغازه فروش کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
20 422548 ****** ****** ****** ****** 1398-10-28 0 40000000 کلنگی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل