برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

دفتر کار قم

دفتر کار قم

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 192878 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 30000000 مسکونی فروش اندرزگو گلدن فایل مشاهده فایل
2 235981 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 ویلا فروش زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
3 253311 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 مغازه فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
4 284626 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 289402 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 60000000 سند اداری فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
6 334761 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 مستغلات فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
7 338049 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 60000000 مغازه فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 345354 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 42000000 ویلا فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
9 361657 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 40000000 کلنگی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
10 367939 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 60000000 مغازه فروش شمس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 385014 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 مسکونی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
12 390235 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 35000000 سند اداری فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
13 400029 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 مسکونی فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
14 401673 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 مسکونی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
15 415781 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 مستغلات فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
16 415910 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 14000000 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
17 419730 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 کلنگی فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
18 424695 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 کلنگی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
19 427891 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 60000000 کلنگی فروش الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
20 432936 ****** ****** ****** ****** 1397-12-01 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل