برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

رهن و اجاره سند اداری

رهن و اجاره سند اداری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 115481 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 40000000 مستغلات فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
2 120867 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 مغازه فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 124378 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 18000000 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
4 174603 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 کلنگی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
5 188149 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 21000000 مسکونی فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
6 190078 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 40000000 مسکونی فروش ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
7 209110 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 مسکونی فروش الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 224952 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 مسکونی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
9 247235 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 18000000 موقعیت اداری فروش صدر گلدن فایل مشاهده فایل
10 251191 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 سند اداری فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 255752 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 50000000 کلنگی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
12 257486 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 کلنگی فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
13 266071 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 15000000 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 283202 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 200000000 مغازه فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 293384 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 17000000 موقعیت اداری فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
16 298645 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
17 299688 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 مسکونی فروش جردن گلدن فایل مشاهده فایل
18 322132 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
19 324741 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 100000000 تجاری فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
20 327095 ****** ****** ****** ****** 1398-07-22 0 34000000 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل