برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

آپارتمان بندرعباس

آپارتمان بندرعباس

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 690608 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 34500000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 690607 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 2200000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 690606 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 260000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 690605 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 4600000000 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
5 690603 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 700000000 0 مسکونی رهن و اجاره مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
6 690601 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 27000000 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
7 690597 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 72000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
8 690596 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 45000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 690595 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 84000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
10 690594 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 300000000 18000000 موقعیت اداری رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 690593 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 50000000 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
12 690592 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 72000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 690590 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 330000000 15500000 مسکونی رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
14 690588 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 50000000 4000000 موقعیت اداری رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
15 690587 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 50000000 13000000 مسکونی رهن و اجاره کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
16 690586 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 270000000 0 مسکونی رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
17 690585 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 690584 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 120000000 3200000 مسکونی رهن و اجاره دزاشیب گلدن فایل مشاهده فایل
19 690583 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 2400000000 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
20 690582 ****** ****** ****** ****** 1399-04-17 0 26000000 مسکونی فروش اقدسیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل