برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

اجاره سند اداری

اجاره سند اداری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 211116 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 مسکونی فروش مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
2 224952 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 مسکونی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
3 272001 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 28000000 مسکونی فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
4 273181 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 850000000 0 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
5 329548 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 45000000 کلنگی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
6 343106 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 موقعیت اداری فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
7 353028 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 مستغلات فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
8 353234 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 سند اداری فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
9 355650 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
10 374568 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 مغازه فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
11 380404 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 مغازه فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 391351 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 20000000 موقعیت اداری فروش دارآباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 392373 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 مغازه فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
14 395353 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 25000000 موقعیت اداری فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
15 396359 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 28000000 موقعیت اداری فروش دروس گلدن فایل مشاهده فایل
16 400563 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 17000000 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 404341 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 9000000 مسکونی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
18 414117 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 27000000 مسکونی فروش قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
19 414242 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 40000000 موقعیت اداری فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
20 416960 ****** ****** ****** ****** 1398-02-04 0 0 مسکونی فروش الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل