برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

آپارتمان شیراز

آپارتمان شیراز

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 668427 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 100000000 2600000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 668513 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 230000000 3300000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
3 668504 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 32000000 مسکونی فروش دولت گلدن فایل مشاهده فایل
4 648006 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 200000000 9000000 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
5 614930 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 0 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 668370 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 840000000 0 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
7 668411 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 35000000 موقعیت اداری فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
8 668440 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 32000000 مسکونی فروش فرشته گلدن فایل مشاهده فایل
9 668476 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 50000000 3700000 مسکونی رهن و اجاره یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 651488 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 18000000 مسکونی فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
11 668384 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 0 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
12 668500 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 140000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 668494 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 482003 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 100000000 7500000 مسکونی رهن و اجاره هفت تیر گلدن فایل مشاهده فایل
15 595079 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 16000000 موقعیت اداری فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
16 657654 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 27000000 مسکونی فروش توانیر گلدن فایل مشاهده فایل
17 668394 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 700000000 0 مغازه فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
18 668430 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 45000000 کلنگی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
19 668467 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 200000000 8000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
20 645426 ****** ****** ****** ****** 1398-06-26 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل