برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

شرکت فایلینگ سوئیت

شرکت فایلینگ سوئیت

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 720284 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 2740000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
2 720283 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 1950000000 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
3 720282 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 1600000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
4 720281 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 7950000000 53000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 720280 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 8300000000 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
6 720279 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 2300000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 720278 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 4655000000 35000000 مسکونی فروش باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
8 720277 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 2250000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
9 720276 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 5000000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 720275 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 8100000000 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
11 720274 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 6900000000 0 مسکونی فروش شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
12 720272 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 3900000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 720271 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 6380000000 58000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 720270 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 5400000000 60000000 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
15 720269 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 10000000000 0 موقعیت اداری فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 720268 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 650000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 720267 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 7200000000 0 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
18 720266 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 3600000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 720265 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 80000000 2600000 مسکونی رهن و اجاره اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
20 720264 ****** ****** ****** ****** 1400-02-16 1750000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل