برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

فایلینگ سند اداری

فایلینگ سند اداری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 691052 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 0 0 موقعیت اداری رهن و اجاره گاندی گلدن فایل مشاهده فایل
2 691051 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 0 0 مغازه رهن و اجاره ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
3 691050 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 100000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
4 691049 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 1300000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 691048 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 691047 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 0 22000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 691046 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 1500000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 691045 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 150000000 0 مغازه رهن و اجاره مینی سیتی گلدن فایل مشاهده فایل
9 691044 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 25000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره قیطریه گلدن فایل مشاهده فایل
10 691043 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 0 37000000 موقعیت اداری فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 691042 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 2250000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 691041 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 50000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره ونک گلدن فایل مشاهده فایل
13 691040 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
14 691039 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 2700000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 691038 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 1200000000 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 691035 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 150000000 7000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 691034 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 300000000 10000000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
18 691033 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 0 40000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 691032 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 0 50000000 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 691031 ****** ****** ****** ****** 1399-04-22 100000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل